Personvernerklæring

engcon-konsernet (engcon) og konsernselskapene ivaretar personvernet ditt, og vi forsøker alltid å verne personopplysningene dine på beste måte og følge gjeldende lover og regler for personvern. Med denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles av engcon. Denne erklæringen gjelder for alle opplysninger som samles inn i forbindelse med forespørsel, bestilling og kjøp som du gjør hos engcon, gjennom bruk av vår hjemmeside, innsendte skjemaer eller abonnementer.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine

engcon Holding AB (556647-1727), Vilohemsgatan 1, SE-833 31 Strömsund, Sverige er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Du kan kontakte vår personvernrådgiver på telefon +46 670 178 00 eller via e-post gdpr@mahlers.se.

Hvilke personopplysninger behandler vi

engcon behandler personopplysninger som du selv har levert til oss, som vi samler inn via vårt nettsted, eller som vi får fra en tredjepart innenfor rammen av vårt forretningsnettverk. Når du kommer med en forespørsel eller gjør et kjøp hos oss, gir du informasjon til oss, likeså når du registrerer deg i noen av våre skjemaer. Du kan også komme til å gi informasjon til engcon av andre grunner. Informasjonen som du gir, kan være navn, bilde, IP adresse, personnummer, kontakt- og adresseopplysninger, personlige preferanser, telefonnummer osv.

For hvilke formål behandler vi dine opplysninger

Vi behandler dine kontaktopplysninger for å administrere forespørsler fra deg og eventuelle avtaler med deg og for å gi informasjon og service i forbindelse med slike forespørsler og avtaler. Dette kan eksempelvis være melding av interesse for våre tjenester og produkter, kurs som du velger å delta i, utlodninger/konkurranser eller abonnementer.

Personopplysningene dine kan også bli brukt for markedsføring, oppfølging og salg- og produktutvikling med det formål å forbedre våre tjenester og produkter. I tilfelle du ikke vil ta imot markedsføring og/eller tilbud, bes du kontakte vår behandlingsansvarlig.

Vi behandler også personopplysninger for statistiske formål for å se hvordan brukere anvender nettstedet, for å analysere søkeatferd og for å vise deg tilpasset innhold. Når du bruker vår hjemmeside, vil vi automatisk samle inn og analysere din IP-adresse, varer og tjenester du har vist interesse for, og din surfeatferd på vår hjemmeside. I dette arbeidet benytter vi oss for eksempel av verktøyet Google Analytics. Vår analyse av profileringsdata gir oss økt kunnskap om og forståelse av våre kunder generelt og sørger også for at vi kan presentere tilbud direkte på vår hjemmeside som vi tror er relevante for deg. Vi vil gjøre oppmerksom på at Google Analytics har forsynt denne nettsiden med koden «gat._anonymizeIp();» for å garantere en anonym registrering av IP-adresser.

For å hindre at informasjon om deg lagres via Google Analytics, kan du bruke et nettlesertillegg som du finner her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Når du bruker funksjoner på vårt nettsted som gjør det mulig å legge opp informasjon eller annet materiale på nettstedet vårt, ber vi deg merke at også slik informasjon kan inneholde personopplysninger. I tilfelle din informasjon inneholder opplysninger om andre personer, får du bare legge opp slik informasjon som du har fått deres samtykke til å levere.

Rettslig grunnlag for behandlingen og lagringstid

engcon behandler alltid personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, og når vi har en annet legitim og berettiget interesse av å behandle personopplysningene dine, f.eks. en interesse av å få markedsføre oss overfor besøkende på nettstedet eller en interesse av å utvikle nettstedet vårt eller tjenestene og/eller produktene våre. Hvis vi skulle behandle personopplysningene dine for noe formål som ifølge gjeldende lovgivning krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi påbegynner slik behandling.

Opplysningene som vi samler inn i samsvar med det som angis ovenfor, slettes når formålene med behandlingen har blitt oppfylt.

Sikkerhet til vern for personopplysninger

engcon verner om en høy sikkerhet for personopplysningene dine og har for dette formål iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot uvedkommende tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger

engcon kan engasjere eksterne samarbeidspartnere til å utføre oppgaver for vår regning, f.eks. levere IT-tjenester eller hjelpe til med markedsføring, administrasjon av pressemeldinger, analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre samarbeidspartnere, både innen EU/EØS og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Selskaper som håndterer personopplysninger for vår regning, må alltid undertegne avtale med oss for at vi skal kunne sikre et høyt vernenivå for personopplysningene dine også hos våre samarbeidspartnere.

I relasjon til samarbeidspartnere utenfor EU/EØS iverksettes særlige vernetiltak, f.eks. å tegne avtale som inkluderer standardavtalevilkårene for dataoverføring som har blitt antatt av EU-kommisjonen, og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.

engcon kan også gi ut personopplysninger til tredjepart, f.eks. politiet eller annen myndighet, hvis det gjelder etterforskning av kriminalitet, eller hvis vi ellers er pliktige til å gi ut slik opplysning med støtte i lov eller myndighetsvedtak.

engcon vil ikke gi ut personopplysningene dine i annet omfang enn det som beskrives i dette avsnittet.

Dine rettigheter og rett til å inngi klage

Du har rett til, i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning, når som helst å kreve å få tilgang til de personopplysningene som behandles om deg, få feilaktige personopplysninger korrigert, at engcon skal slutte å behandle og slette personopplysningene dine, at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, å utøve din rett til dataportabilitet, å kalle tilbake et samtykke til visse typer behandling (der samtykke har blitt innhentet) og innvende mot behandlingen av personopplysningene. Kontakt i slikt tilfelle engcon gjennom kontaktopplysningene til ansvarlig for personopplysninger.

Hvis du vil endre vår håndtering av dine opplysninger

Vil du endre vår håndtering av dine opplysninger og hvordan vi holder kontakt med deg, kan du kontakte vår personvernrådgiver på gdpr@mahlers.se og beskrive hva saken gjelder, og hvilke opplysninger du vil endre, for eksempel avmelding til kundeavis eller nyhetsbrev, fjerning fra forretningsregister osv. Merk at du i og med fjerningen kan tape verdifull informasjon så som garantier eller andre avtalebundne tjenester, når alle mister sporbarhet til deg.